Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις 2011
20/12/2011
14/11/2011
Απόφαση της ΕΔΠ LEADER και πίνακας κατάτα­ξης των υποβληθεισών προτάσεων της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Leader (¶ξονας 4) Νομού Πιερίας.
7/11/2011
SAVE AGE: Η Πρώτη Πανευρωπαϊκή Ημερίδα Παρουσιάζει τις Εντυπωσιακές Δυνατότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας.
4/4/2011
Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011, η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος του 'Αξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 - 2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», που υλοποιεί η ΟΤΔ Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.-Ο.Τ.Α., με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Υποβλήθηκαν συνολικά 62 επενδυτικά σχέδια.
4/4/2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
11/2/2011
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER
10/2/2011
ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 (LEADER) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4/2/2011 ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.
28/1/2011
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α.).
21/1/2011
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α.).
12/1/2011 Συνέντευξη Τύπου από τα μέλη του Δ.Σ. της Πιερικής Αναπτυξιακής σχετικά με την προκήρυξη του τοπικού προγράμματος Leader του Νομού Πιερίας συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.894.000,00 ευρώ
Έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης όλων των δράσεων, των υποβληθεισών προτάσεων του τοπικού προγράμματος LEADER (¶ξονας 4) Πιερίας, όπως διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων.