1η ενημερωτική εκδήλωση για τη δημοσιοποίηση δράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. διοργανώνει την 1η ενημερωτική εκδήλωση για τη δημοσιοποίηση των δράσεων της  προκήρυξης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER 2014-2020 για την Πιερία, τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελετηρίου Πιερίας.