1η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Πιερική Αναπτυξιακή ανακοινώνει την 1η τροποποίηση της προκήρυξης για τις πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (Νέα καταληκτική ημερομηνία 29/07/2019) και σε άλλες τροποποιήσεις.

Αναλυτικά τα αρχεία που τροποποιούνται:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 19.2 (ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΝΕΟ 3-6-2019

Πρόσκληση_19 2 _ NEO 3-6-2019 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Παραρτημα IV Ένταση ενισχύσεων Ειδικοί όροι_ΝΕΟ 3-6-2019 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ι_3 Κριτηρια Επιλεξιμοτητας Δικαιολογητικά_ΝΕΟ 3-6-2019

ΙΙ_2 Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής 19.2.2.6_ΝΕΟ 3-6-2019 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΙΙ_2 Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής 19.2.3.3_ΝΕΟ 3-6-2019

ΙΙ_2 Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής 19.2.3.4_ΝΕΟ 3-6-2019

ΙΙ_10 Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση_ΝΕΟ 3-6-2019

Κατεβάστε την Πρόσκληση και όλα τα Παραρτήματά της συγκεντρωμένα σε ένα συμπιεσμένο φάκελο πατώντας εδώ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αρχεία της 1ης πρόσκλησης (όσα δεν τροποποιούνται με τα αρχεία της παρούσας 1ης τροποποίησης).