2η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Πιερική Αναπτυξιακή ανακοινώνει την 2η τροποποίηση της προκήρυξης για τις πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (Νέα καταληκτική ημερομηνία 06/09/2019).

Αναλυτικά τα αρχεία που τροποποιούνται:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 19.2 (ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΝΕΟ 15-7-2019

Πρόσκληση_19 2 _ NEO 15-7-2019

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αρχεία της 1ης πρόσκλησης και της 1ης τροποποίησης (όσα δεν τροποποιούνται με τα αρχεία της παρούσας 2ης τροποποίησης).