ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 19.2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 19.2 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 14/09/2018.