Ενημερωτική δράση της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ για την διαπεριφερειακή συνεργασία με επίκεντρο το θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Καλείστε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A που θα γίνει την 13η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. 16ης Οκτωβρίου 17Β-Κατερίνη, 2ος όροφος.

Μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2023-2027 και τη μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιτροπή αυτή για την διαχείριση και εφαρμογή του τοπικού προγράμματος Leader νομού Πιερίας, (ΤΑΠΤοκ-Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων) του στρατηγικού σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣΚΑΠ) 2023-2027.

Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει μέχρι τις 08/03/2023 να μας αποστείλετε απόφαση του Συμβουλίου του φορέα σας για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και το άρθρο 18-27 του καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ώρα, στο ίδιο τόπο την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση τον τοπικό πληθυσμό και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Δίου-Ολύμπου την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου (Λιτόχωρο, Αγίου Νικολάου 15, 1ος όροφος).

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα  για το σχεδιασμό και την εφαρμογή  του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση τον τοπικό πληθυσμό και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Κατερίνης την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής στον αγροτικό και δασοκομικό τομέα την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 40, 4ος όροφος).

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής στον τομέα της κοινωνικής συνοχής την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 40, 4ος όροφος).

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής στον τομέα του τουρισμού την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ.

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς επιστημονικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 40, 4ος όροφος)

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής στον τομέα του πολιτισμού την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής στον τομέα του περιβάλλοντος την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ