Υποβολή προτάσεων ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ»

Σύμφωνα με την από 18/11/2021 3η Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ωφελουμένων στο Υποέργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων ανέργων.

Ειδικότερα:
Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει :
1. Να συμπληρώσουν Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στο www.pieriki-anaptixiaki.gr) και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: pieriki@otenet.gr (από Δευτέρα 27/09/2021 έως και την Παρασκευή 03/12/2021 και ώρα 14:00).

2. Να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση (από Δευτέρα 06/12/2021 έως και Παρασκευή 10/12/2021 και ώρα 14:00).

Η Αναλυτική Πρόσκληση βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.pieriki-anaptixiaki.gr.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά: 23510 27541.

 

 

2 η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ»

Σύμφωνα με την από 05/11/2021 2 η Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ωφελουμένων στο Υποέργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων ανέργων.

Ειδικότερα:
Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει:
1. Να συμπληρώσουν Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στο www.pieriki-anaptixiaki.gr) και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: pieriki@otenet.gr (από Δευτέρα 27/09/2021 έως και την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 14:00).
2. Να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση (από Δευτέρα 22/11/2021 έως και την Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 14:00).

Η Αναλυτική Πρόσκληση βρίσκεται στην  ιστοσελίδα www.pieriki-anaptixiaki.gr.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά: 23510 27541.

 

Το έργο BSB Smart Farming ως μοχλός ανάπτυξης κι εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα στην Πιερία

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με Πιστοποίηση για σαράντα (40) ανέργους

1. Πρόγραμμα 20 ανέργων με τίτλο: «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών».

2. Πρόγραμμα 20 ανέργων με τίτλο: «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
• άνεργοι
• κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας (εκτός πόλης Κατερίνης)
• απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: από 27/09/2021 έως 05/11/2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
www.pieriki-anaptixiaki.gr
ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
16ης Οκτωβρίου 17Β, Κατερίνη 60100
Τηλέφωνο: 2351027541
Email: pieriki@otenet.gr

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην εκδήλωση που διοργανώνει η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του project ”” που ανήκει στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα “ENI CBC BLACK SEA BASIN 2014-2020“, με σκοπό την ενημέρωση και συζήτηση για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα στην περιοχή της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 21η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Αίθουσα Συσκέψεων Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40, 4ος όροφος).

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σοφία Μαυρίδου
Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας

Read more

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ»

Σύμφωνα με την από 11/10/2021 1η Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ωφελουμένων στο Υποέργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων ανέργων.

Ειδικότερα:
Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει :
1. Να συμπληρώσουν Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στο www.pieriki-anaptixiaki.gr) και να
την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: pieriki@otenet.gr (από
Δευτέρα 27/09/2021 έως και την Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 14:00).
2. Να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην Αίτηση
Συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση (από Δευτέρα
08/11/2021 έως και την Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 14:00).

Η Αναλυτική Πρόσκληση βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.pieriki-anaptixiaki.gr.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά: 23510 27541.

Ενημερωτική εκδήλωση για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/Leader Αλιείας της ΠΕ Πιερίας από την «Πιερική Αναπτυξιακή» στο Λιτόχωρο

Ημερίδα ενημέρωσης του τοπικού προγράμματος CLLD/Leader Αλιείας Ν. Πιερίας για συμβούλους και μελετητές