ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών - ΕΡΓΑΝΗ (συντονιστή εταίρο), την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝ.Ε.Θ.) Α.Ε., την Αναπτυξιακή Εταιρία Πέλλας και την Οικοκοινωνία - Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Προώθησης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης με τίτλο «Περιφερειακό Δίκτυο για τη Διαφορετικότητα και την Ισότητα», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 2.1 «Παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», προσκαλεί άνεργους/ες δυνητικά ωφελούμενους/ες, να  συμμετάσχουν στις δράσεις παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Η παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άνδρες και γυναίκες), σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του εαυτού τους  και του περιβάλλοντός τους, αλλά και τη διαμόρφωση συνθηκών που θα οδηγήσουν στην εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Παράλληλα, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για την ένταξη σε αυτό των ωφελούμενων του σχεδίου δράσης.


ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών αναφορικά με:
- Επίλυση πρακτικών ζητημάτων που αφορούν σε συνολικές διαδικασίες (νομιμοποίησης, επίλυσης διοικητικών θεμάτων κ.α.), της κάθε πληθυσμιακής ομάδας
- Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων (δεξιοτήτων αυτεπίγνωσης, αυτοδιαχείριση, κοινωνική επίγνωση, διαχείριση σχέσεων κ.α.)
- Ανάπτυξη και ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων και προώθηση σε προγράμματα κατάρτισης ή προκατάρτισης
- Συμβουλευτική υποστήριξη στις τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
- Υποστήριξη για την εξεύρεση εργασίας
- Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας (Κατάστρωση Επιχειρηματικού Σχεδίου)
- Διαρκής ενημέρωση - πληροφόρηση των ενταγμένων ωφελούμενων για τις υπηρεσίες  σχετικές με θέματα υγείας- πρόνοιας, εργασίας κ.λ.π
- Η ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση, ενθάρρυνση, και ενεργητική συμμετοχή των ωφελουμένων για την άμβλυνση των κοινωνικών εντάσεων ή προβλημάτων που αφορούν στα φαινόμενα του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού
- Την κινητοποίηση των ωφελουμένων για συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή διατηρώντας την ιδιαίτερη πολιτισμική τους ταυτότητα
- Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση
- Διαρκής παρακολούθηση των ωφελουμένων τόσο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσο και μετά τη λήξη του


Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Σχεδίου Δράσης
1. Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών - ΕΡΓΑΝΗ
2. Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝ.Ε.Θ.) Α.Ε.
3. Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.
4. Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
5. Οικοκοινωνία


Αριθμός ωφελούμενων & ομάδες στόχου του Κέντρου Εργάνη
- Μακροχρόνια άνεργοι/ες άνω των 45 ετών
- Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες που ζουν στην ύπαιθρο είναι μακροχρόνια άνεργες και απόφοιτες βασικής εκπαίδευσης)
- Παλλινοστούντες


Περιοχή παρέμβασης: Όλοι οι Δήμοι του Νομού Πιερίας


Έντυπα αιτήσεων και τόπος υποβολής αιτήσεων:
Δομή Συμβουλευτικής

Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Χατζόγλου 69, 2ος όροφος - Κτίριο ΝΕΛΕ (Δίπλα στη ΔΕΗ)
Tηλ.: 2351027541, 2351047312
Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις  09:00π.μ.  μέχρι τις 13:00 μ.μ.


Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
Από 19/3/07 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.Κατεβάστε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο