Διευκρινήσεις/Συμπληρωματικό Υλικό 1ης προκήρυξης ιδιωτικών έργων

Στην ιστοσελίδα της Πιερικής Αναπτυξιακής μπορείτε να βρείτε εκτός από τα αρχεία της 1ης πρόσκλησης CLLD/Leader ιδιωτικών έργων, το σχετικό νομικό πλαίσιο με όλες τροποποιήσεις αλλά και νέες διευκρινήσεις/συμπληρωματικό υλικό για την προκήρυξη, υπό μορφή ερωτημάτων-οδηγιών.

Πατήστε εδώ