Δημοσιοποίηση 2ης Τροποποίησης Απόφασης  Ένταξης Δημοσίων  Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Αλιείας Ν. Πιερίας

2η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Κατεβάστε το αρχείο