Δημοσιοποίηση 2ης  Τροποποίησης Απόφασης  Ένταξης Δημοσίων  Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Αλιείας Ν. Πιερίας

2η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Κ.Χ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Κατεβάστε το αρχείο