ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER/CLLD ΠΙΕΡΙΑΣ

Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος Leader/CLLD Πιερίας.

Κατεβάστε το αρχείο

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος Leader/CLLD Πιερίας