Δημοσιοποίηση Τροποποίησης Αποφάσεων  Ένταξης Δημοσίων  Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Αλιείας Ν. Πιερίας

Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Κατεβάστε το αρχείο

 

Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Κ.Χ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055790 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Κατεβάστε το αρχείο