Έκδοση πρόσκλησης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου “Δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης” Ν. Πιερίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

 1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Κατεβάστε τα αρχεία

2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ  ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κατεβάστε τα αρχεία