ΔΡΑΣΕΙΣ

Α’ Προγραμματική Περίοδος 1992-1996
Προϋπολογισμός 4.402.054,29 Ευρώ

Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader I
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘ Προγραμματική περίοδος 1996-2000 
Προϋπολογισμός :7.243.580,22 Ευρώ

Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader II
Προγραμματική σύμβαση για την Οικοτουριστική Ανάπτυξη του Ολύμπου – Υποπρόγραμμα «Τουρισμός – Πολιτισμός»
Προγραμματική σύμβαση για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής του Δέλτα Αλιάκμονα, Αξιού, Λουδία, Γαλλικού και Αλυκών Κίτρους (RAMSAR).
Πρόγραμμα καθαρισμού και αναβάθμισης των ακτών Ν. Πιερίας (Ευαισθητοποίηση)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Γ’ Προγραμματική περίοδος 2000-2006
Προϋπολογισμός :19.843.958,21 Ευρώ

Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader+
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης του ορεινού όγκου των Πιερίων και του Ολύμπου – ΟΠΑΑΧ (Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ.)
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Altener: Έργο Reasure
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Energy Intelligent Europe: Πρόγραμμα Rurasu
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL – «Συγκλίσεις»
Προγραμματική σύμβαση για την «Προστασία – ανάδειξη του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στα Πιέρια όρη» – (Ε.Π.ΠΕΡ.)
Προγραμματική σύμβαση για την «Προστασία της περιοχής του Δέλτα Αλιάκμονα, του έλους της Αγαθούπολης, της Αλυκής Κίτρους και λειτουργία υποδομών ενημέρωσης» – (Ε.Π.ΠΕΡ.)
Κέντρο Συνοδευτικών Υπηρεσιών – ΚΕ.ΣΥ.Υ.
Προγραμματική Σύμβαση για την «Ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών»
Παροχή Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας
Υλοποίηση του έργου «Βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Πέτρας»
Υλοποίηση του έργου «Βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Πύδνας»
Υλοποίηση του έργου «Βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Ελαφίνας»
Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στο Νομό Πιερίας 2000-2006.
Δράση συμβουλευτικής του σχεδίου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας στους κλάδους της ένδυσης και του τουρισμού στο Νομό Πιερίας» ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας
Δράση Δικτύωσης του σχεδίου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας στους κλάδους της ένδυσης και του τουρισμού στο Νομό Πιερίας» ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας
Σχέδιο Δράσης «Γυναικεία Δυναμική» Ε.Π. Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση
Δράση Δικτύωσης του σχεδίου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση υποστήριξης της απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές του Ορεινού Όγκου Πιερίων στο Νομό Πιερίας»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Μεταβατική Περίοδος 2006-2009
Υλοποίηση του έργου «INTELLIGENT ENERGY EUROPE “ECOLISH”»
Υλοποίηση δράσεων του προγράμματος PROGRESDEC – INTERREG III G – Project “CUT”
Υλοποίηση σχεδίου δράσης με τίτλο «Περιφερειακό Δίκτυο για την Ισότητα και την Διαφορετικότητα»
Συμμετοχή στο έργο: «Οριζόντιες δράσεις στήριξης, δικτύωσης, ευαισθητοποίησης, διάχυσης & αναβάθμισης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού που κατοικούν στις περιοχές παρέμβασης ΟΠΑΑΧ της Π.Κ.Μ.», Μέτρο 6.11 «Ειδικές Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΚΤ» ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Δ’ Προγραμματική περίοδος 2007-2013
Προϋπολογισμός :12.878.932,10 Ευρώ

Άξονας 4  “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER” του προγράμματος «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)
Προγραμματική Σύμβαση για την «Ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών» 2009-2010
Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στο Νομό Πιερίας 2007-2010
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» – Υλοποίηση Πράξης «Φεστιβάλ Ολύμπου 2011-2013
Σχέδιο «SAVE AGE: Strengthening Energy Efficiency Awareness Among Residential Homes for Elderly People»  του προγράμματος Inteligent Energy Europe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Εκπόνηση Μελετών

Χωροταξική Αξιοποίηση Ορεινού Όγκου Πιερίων
Εξειδίκευση των αναπτυξιακών δεδομένων και παρεμβάσεων στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Νομός Πιερίας
Αγροτουριστική Ανάπτυξη Πιερίων (ΕΠΤΑ)
Τουριστική Ανάπτυξη Παραλιακής ζώνης Κατερίνης-Παραλίας (ΕΠΤΑ)
Ανάπτυξη Παραλιακής ζώνης Πιερίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.)
Ενεργειακή συμπεριφορά κτιριακού αποθέματος Νομού Πιερίας
Μελέτη-Πλαίσιο για την «Αναβάθμιση του οικισμού Π. Παντελεήμονα Ν. Πιερίας»
Διερεύνηση του εγχειρήματος ανάπτυξης Εμπορευματικού Κέντρου (Ε.Κ.) στο Ν. Πιερίας
Διερεύνηση των επιπτώσεων από την ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου (Ε.Κ.) στο Ν. Πιερίας
Διερεύνηση δυνατοτήτων του Εμπορευματικού Κέντρου (Ε.Κ.) με τα δίκτυα υποδομών στο Ν. Πιερίας
Δημιουργία Παρατηρητηρίου για τον Αειφόρο Τουρισμό στο Ν. Πιερίας – Καταγραφή δεικτών για τον Αειφόρο Τουρισμό
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διερεύνηση του εγχειρήματος δημιουργίας χώρων στάθμευσης οχημάτων, στην Πλατεία Δημοκρατίας και των δυνατοτήτων της περαιτέρω αξιοποίησής της
Επικαιροποίηση των μελετών των έργων 1. Ανέγερση 5ου Λυκείου Κατερίνης στην περιοχή Καπνικού Σταθμού Ο.Τ. 697 – 2. Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης στην πολεοδομική ενότητα ΒΑΤΑΝ (για μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου) – 3. Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών (για μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου). – 4. Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (για μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου).  – 5. Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο χώρο του 3ου Λυκείου – Γυμνασίου Ο.Τ. 213 – 6. Κατασκευή νέας πτέρυγας εργαστηρίου τεχνικής εκπαίδευσης 1100 τ.μ. για τις ανάγκες του 1ου ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ.  – 7. 7ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης – Κατασκευή οκτώ (8) αιθουσών στην περιοχή Καταφυγιώτικα»
Υδρολογική μελέτη υδρευτικού ταμιευτήρα Μόρνας Ν. Πιερίας
Τεχνοοικονομική μελέτη για την τιμολόγηση του νερού του Συνδέσμου Ύδρευσης Ν. Πιερίας
Μελέτη σκοπιμότητας κατασκευής συμπληρωματικών έργων ύδρευσης περιοχών συνδέσμου Β. Πιερίας
Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ. Καρίτσας και Βροντούς
Επικαιροποίηση μελέτης του έργου «Εμπορευματικό Κέντρο Πιερίας»
Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ. Δίου/Πλατανακίων, Αγ. Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν. Εφέσου.

© Copyright - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ Α.Ε. - designed by minimal.gr