ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με Πιστοποίηση για σαράντα (40) ανέργους

1. Πρόγραμμα 20 ανέργων με τίτλο: «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών».

2. Πρόγραμμα 20 ανέργων με τίτλο: «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
• άνεργοι
• κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας (εκτός πόλης Κατερίνης)
• απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: από 27/09/2021 έως 05/11/2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
www.pieriki-anaptixiaki.gr
ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
16ης Οκτωβρίου 17Β, Κατερίνη 60100
Τηλέφωνο: 2351027541
Email: pieriki@otenet.gr

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.