Πρόγραμμα 'Βοήθεια στο Σπίτι'ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η  παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο
οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους,
η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση
αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης ώστε να  βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.

Μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται προωθείται η απασχόληση  ή η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα  γυναικών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ  και των ατόμων που χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι, με προτεραιότητα σε αυτούς που:
   Δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως
   Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
   Ζουν μόνοι τους
   Δεν έχουν ικανοποιητικό εισόδημα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους στο
   φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι δεν απευθύνεται  μόνο στο μεμονωμένο, εξυπηρετούμενο άτομο. Συχνά έχει σκοπό να στηρίξει την οικογένεια, τους φίλους ώστε να κρατήσουν το άτομο στο περιβάλλον του.

'Ολοι  μαζί  αποτελούν ένα πλέγμα έγνοιας και φροντίδας και εξασφαλίζουν ένα αίσθημα ασφάλειας για τον κάθε πολίτη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του.

Οι υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι που προσφέρονται  είναι:

·Συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη
·Διευθέτηση θεμάτων πρόνοιας
·Νοσηλευτική φροντίδα
·Μεταφορά σε Νοσοκομείο ή άλλη υπηρεσία - συνοδεία  - βόλτα
·Συντροφιά  - ενημέρωση - ψυχαγωγία
·Καθαριότητα σπιτιού, τακτοποίηση,  επιδιόρθωση σπιτιού
·Ψώνια, μαγείρεμα, σίτιση
·Πληρωμή λογαριασμών
·Προσωπική φροντίδα εξυπηρετούμενου
·Πλύσιμο, λούσιμο, ντύσιμο
·Βοήθεια στο κάθισμα, στο    περπάτημα, βοήθεια αφόδευσης
·Γύρισμα στο κρεβάτι για  αποφυγή  κατακλίσεων

Πρόγραμμα 'Βοήθεια στο Σπίτι'

Δήμος Ελαφίνας
Πληροφορίες: Δημαρχείο Π. Κεραμιδίου  Τηλ.: 23510.92717
Υπεύθυνος Προγράμματος: Απόστολος Παπαευαγγέλου
Υπεύθυνος Δήμου: Κωνσταντίνος Καρκαετίδης

Δήμος Πέτρας
Πληροφορίες: Αγροτικό Ιατρείο Κ. Μηλιάς  Τηλ.: 23510.81771
Υπεύθυνη Προγράμματος: Ευθαλία Δαμαλή
Υπεύθυνη Δήμου: Μαίρη Αρβανίτη

Δήμος Πύδνας
Πληροφορίες: ΚΑΠΗ Σφενδάμης  Τηλ.: 23510.85080
Υπεύθυνη Προγράμματος: 'Εφη Κομψελίδου
Υπεύθυνη Δήμου: Γεωργία Ταχτσίδου


Το Πρόγραμμα   χρηματοδοτείται από το
Π.Ε.Π.  Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006


Η δράση συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (25%)
και  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%)