Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής στον τομέα του περιβάλλοντος
την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ με σκοπό τον καθορισμό του εταιρικού σχήματος και την επιλογή της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος (α’ φάση).

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της α΄ φάσης θα ακολουθήσει η φάση της διαβούλευσης με σκοπό την ιεράρχηση των αναγκών του τοπικού προγράμματος (β΄φάση) και ενέργειες ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων σχετικά με τον καθορισμό της τοπικής στρατηγικής και των παρεμβάσεων αυτής (γ’ φάση).

“Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το νέο Leader 2023-2027 στην Πιερία”.