Ημερίδα ενημέρωσης για συμβούλους και μελετητές του τοπικού προγράμματος CLLD/Leader Αλιείας Ν. Πιερίας

Ενημερωτική ημερίδα για συμβούλους και μελετητές με θέμα «Οδηγίες για τη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας στο Τ.Π. Αλιείας και Θάλασσας CLLD/LEADER», πραγματοποίησε την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου η Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.

Στη συνάντηση αυτή, που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, έγινε αναλυτική ενημέρωση από τα στελέχη της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ για τους στόχους και το περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, καθώς και παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης και παρακολούθησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων του Προγράμματος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για επενδύσεις που αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν η θάλασσα και η αλιεία, για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών μέσω ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεων, στους κάτωθι τομείς: μεταποίηση, χονδρικό και λιανικό εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τουρισμός (καταλύματα σε συγκεκριμένες κατηγορίες, εστιατόρια, καφέ, ζαχαροπλαστεία, κλπ), θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, εμπόριο προϊόντων που συνδέονται με την αλιευτική δραστηριότητα και τον θαλάσσιο τουρισμό και αθλητισμό, τουριστικών ειδών και παραδοσιακής τέχνης, παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, αναψυχή ή άθληση κ.ά.

Μετά το πέρας της παρουσίασης, ακολούθησε συζήτηση και εκφράστηκαν απορίες οι οποίες αναλύθηκαν από τα στελέχη της Πιερικής Αναπτυξιακής.

Με αφορμή την διοργάνωση του εκπαιδευτικού αυτού σεμιναρίου η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ και Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο τομέας της αλιείας αποτελούσε πάντα έναν από τους σημαντικότερους τομείς παραγωγής στον νομό μας µε ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Η σπουδαιότητα του είναι πολλαπλή τόσο για την οικονομία όσο και για την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό η Πιερική Αναπτυξιακή, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, όλοι οι Δήμοι αλλά και οι κύριοι στρατηγικοί φορείς της Πιερίας, προωθεί μια ακόμη καινοτόμα αναπτυξιακή πρωτοβουλία στο αντικείμενο της αλιείας και θάλασσας αυτή τη φορά. Στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών της Πιερίας και η ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε ένα σύνθετο περιβάλλον κοινωνικο-οικονομικής κρίσης».

Η Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ θα συνεχίσει τις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εμψύχωσης για το τοπικό πρόγραμμα αλιείας, τηρώντας πάντα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα και μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού.