Με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε Ο.Τ.Α. για την διαπεριφερειακή συνεργασία με επίκεντρο το θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία

Η Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, ως εταίρος του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», στο πλαίσιο της δράσης «Παρατηρητήριο Θάλασσας», διοργάνωσε, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παράκτιες απειλές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

Στην ενδιαφέρουσα αυτή δράση που έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας με σκοπό την καταγραφή και αντιμετώπιση θεμάτων θαλάσσιας ρύπανσης και παράκτιων απειλών, συμμετείχαν μέλη των αλιευτικών συλλόγων της Πιερίας, υπηρεσιακά στελέχη του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εκπρόσωποι τουριστικών φορέων, επαγγελματίες αλιείς του νομού, κ.ά.

Οι έγκριτοι επιστήμονες-εισηγητές και τα στελέχη της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ παρουσίασαν τις βασικές παραμέτρους του συγκεκριμένου σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον, τη διάβρωση των ακτών και τη θαλάσσια ρύπανση.

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έγινε ανταλλαγή απόψεων.

Με αφορμή την διοργάνωση της ενημερωτικής αυτής εκδήλωσης η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ και Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο τομέας της αλιείας αποτελούσε πάντα έναν από τους σημαντικότερους τομείς παραγωγής στον νομό μας µε ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Η σπουδαιότητα του είναι πολλαπλή τόσο για την οικονομία όσο και για την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό η Πιερική Αναπτυξιακή, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, όλοι οι Δήμοι αλλά και οι κύριοι στρατηγικοί φορείς της Πιερίας, προωθεί μια ακόμη καινοτόμα ενημερωτική πρωτοβουλία στο αντικείμενο της αλιείας και θάλασσας αυτή τη φορά. Στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών της Πιερίας»