Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις 2010
18/10/2010 ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
18/10/2010
Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «SAVE AGE»