Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις 2014
20-11-2014
Εκδήλωση της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ με θέμα: «Το έργο: Δίκτυο Τοπικής/Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ως καθοριστικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις Περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας».
19-6-2014
Το έργο "Δίκτυο Τοπικής/Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ως καθοριστικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις Περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας (LRED-Net)" υλοποιείται από την Πιερική Αναπτυξιακή.
11-6-2014
Διοργάνωση Εργαστηρίου & Συνάντησης στο πλαίσιο του Σχεδίου «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων».
30-5-2014 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ.
20/5/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.-Ο.Τ.Α.
24/2/2014 3η  Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER Ν. Πιερίας.
20/2/2014
Το έργο "Δίκτυο Τοπικής/Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ως καθοριστικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις Περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας (LRED-Net)" υλοποιείται από την Πιερική Αναπτυξιακή στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μαύρης Θάλασσας 2007-2013.