Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις 2016
11-11-2016
Συνέντευξη Τύπου της Πιερικής Αναπτυξιακής A.E. O.T.A. για το πρόγραμμα Leader 2014-2020.
25-8-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.
19-8-2016 ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.
10-8-2016
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.
5-8-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.
26-5-2016
Το ευρωπαϊκό έργο ISABEL και η προώθηση, υποστήριξη και τόνωση των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην παραγωγή βιοαερίου σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο εφαρμόζοντας συμμετοχικές διαδικασίες «κοινωνικής καινοτομίας».
4-4-2016
ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER