Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το δεύτερο εργαστήριο που πραγματοποίησε η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του έργου BSB Smart Farming

“Στόχο μας αποτελεί η ενδυνάμωση του αγροτικού τομέα της Πιερίας που αποτελεί κι έναν από τους πυλώνες της οικονομίας της περιοχής μας. Οι καινοτόμες λύσεις που προσφέρει η ευφυής γεωργία με τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών επιτευγμάτων είναι βέβαιο πως θα λύσουν τα χέρια των παραγωγών μας και θα επιλύσουν χρόνια προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο τους”, δήλωσε χαρακτηριστικά η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας και Πρόεδρος της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α., κα Σοφία Μαυρίδου.

Την Τρίτη, 24 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εργαστήριο δημιουργίας οδικού χάρτη ευφυούς γεωργίας από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Black Sea Basin CBC BSB Smart Farming, το οποίο αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα, αλλά και των συναφών με αυτόν τομέων σε περιοχές γύρω από τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί τη δεύτερη σε σειρά συνάντηση μεταξύ των στελεχών της Πιερικής Αναπτυξιακής και ενδιαφερομένων κλάδων, ενώ η ομάδα εστίασης αυτή τη φορά αποτέλεσαν αμπελοκαλλιεργητές και οινοπαραγωγοί της Πιερίας, οι οποίοι εκδήλωσαν συλλογικό ενδιαφέρον σχετικά με εξειδικευμένη ενημέρωση πάνω στα ζητήματα ευφυούς γεωργίας που άπτονται του κλάδου τους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Οινοποιείο του κου Γιάννη Παντούλη στην Περίσταση του Δήμου Κατερίνης, όπου διεξήχθη ένας ιδιαιτέρως παραγωγικός διάλογος μεταξύ των στελεχών της Πιερικής Αναπτυξιακής – και συγκεκριμένα υπό την καθοδήγηση του Δρ. Κώστα Ζαπουνίδη – και των οινοπαραγωγών, ενώ η Πρόεδρος της Πιερικής Αναπτυξιακής, κα Σοφία Μαυρίδου διαβεβαίωσε διαδικτυακά τους συμμετέχοντες για την αμέριστη στήριξη του Δ.Σ. προς τους οινοπαραγωγούς μας, οι οποίοι αποτελούν έναν πολύ δραστήριο κλάδο της παραγωγής της Πιερίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διεξήχθη επικοικοδομητικός διάλογος, κατά τον οποίο οι οινοπαραγωγοί εξέθεσαν τα πεδία ενδιαφέροντός τους, όπου θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του αγροτικού εκσυγχρονισμού και της ευφυούς γεωργίας. Κύριους θεματικούς άξονες αποτέλεσαν, το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο σε συνάρτηση με την υιοθέτηση των τεχνολογικών καινοτομιών, τους τρόπους χρηματοδότησης μίας τέτοιου είδους επένδυσης, τις προσαρμογές των καλλιεργειών τους σύμφωνα με τα δεδομένα που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης και την οργάνωση δράσεων εξωστρέφειας του κλάδου τους με σκοπό τη συμβουλευτική, και την ενημέρωση από οινοπαραγωγούς που έχουν ήδη αξιοποιήσει τα εργαλεία της ευφυούς γεωργίας και μπορούν να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους.

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με την καταγραφή των αξόνων που προτάθηκαν να αποτελέσουν τα θέματα των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα διοργανώσει η Πιερική Αναπτυξιακή στο πλαίσιο του έργου BSB Smart Farming στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, τέθηκε προς συζήτηση το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συνεχιστεί ο διάλογος και η συνεργασία με σκοπό οι οινοπαραγωγοί της Πιερίας να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρει το έργο BSB Smart Farming.