© Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. 2005 - 2018
Σχεδίαση Minimal Διαφημιστική
Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.           Με την υποστήριξη της:
Εθνικός Νικητής
Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σήμερα απασχολούνται και συνεργάζονται συνολικά 9 άτομα.

Αναλυτικά:
(1) Αρχιτέκτων Μηχανικός
(3) Πολιτικοί Μηχανικοί
(1) Πληροφορικός
(2) Γεωπόνοι
(2) Οικονομολόγοι