ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

TENDER PROCEDURE NOTICE FOR OFFER SUBMISSION FOR THE CONCLUSION OF SERVICE CONTRACT for the project: “Appointment of external expert for the service: “Οrganization of European workshops and field visits” for the organization and reporting European workshops and field visits (Action A.4.2), under the Action “Green Vinum: Sustainability Techniques and Energy Efficiency in the wine sector” of the “Rural Development Program of Greece 2014-2020 (RDP)”.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: «Ανάθεση σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα της υπηρεσίας που αφορά τη μελέτη καταγραφής και εντοπισμού δραστηριοτήτων (τότε και τώρα), (Δράση 2), στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Πολιτιστικές Διαδρομές και Αρχαία Θέατρα» του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
Πρόσκληση σε οινοπαραγωγούς, στο πλαίσιο της υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας Αειφόρες τεχνικές και εξοικονόμηση ενέργειας στον οινοποιητικό κλάδο «Green Vinum», για συμμετοχή σε επιμορφωτική επίσκεψη στη Γαλλία.
Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση τον τοπικό πληθυσμό και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Δίου-Ολύμπου την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου (Λιτόχωρο, Αγίου Νικολάου 15, 1ος όροφος).
Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα  για το σχεδιασμό και την εφαρμογή  του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση τον τοπικό πληθυσμό και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Κατερίνης την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023
Δημοσιοποίηση 2ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Αλιείας Ν. Πιερίας
Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής στον αγροτικό και δασοκομικό τομέα την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 40, 4ος όροφος).
Δημοσιοποίηση επικαιροποιημένου Τελικού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων προτάσεων, με υπερδέσμευση, στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ.
Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής στον τομέα της κοινωνικής συνοχής την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 40, 4ος όροφος).
Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής στον τομέα του τουρισμού την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ.
Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς επιστημονικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 40, 4ος όροφος)
Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής στον τομέα του πολιτισμού την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022
Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια ομάδα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος Leader 2023-2027 για το νομό Πιερίας, προσκαλεί σε ανοικτή διαβούλευση όλους τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής στον τομέα του περιβάλλοντος την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
Δημοσιοποίηση 2ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Δημοσίων Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Αλιείας Ν. Πιερίας
Δημοσιοποίηση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Αλιείας Πιερίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη δημιουργία 20 επετειακών πλακετών επιβράβευσης επενδυτών προγράμματος Leader και 6 επιχειρησιακών δώρων, στο πλαίσιο των ενεργειών εμψύχωσης/ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού, του Υπομέτρου 19.4, υποέργο 1 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 και του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 για την περιοχή του Νομού Πιερίας»