ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής αλιέων σε δράσεις αλιευτικού τουρισμού του σχεδίου συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Διαπεριφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας: «Αλιευτικός Τουρισμός»
Πακέτο Εργασίας Π.Ε.3: Επίσκεψη επίδειξης Καλής Πρακτικής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

H ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ως εταίρος του διαπεριφερειακού σχεδίου «Αλιευτικός Τουρισμός» ΚΑΛΕΙ αλιείς – κατά προτεραιότητα κατόχους άδειας αλιευτικού τουρισμού – που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Επίσκεψη- Επίδειξη Καλής Πρακτικής Αλιευτικού Τουρισμού στη Βόρεια Σαρδηνία της Ιταλίας, τον Σεπτέμβριο 2023, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
pieriki@otenet.gr έως Παρασκευή 05 Μαΐου 2023

Διαπεριφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας: «Αλιευτικός Τουρισμός»
Πακέτο Εργασίας 5: Κατάρτιση αλιέων σε βασικές δεξιότητες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Λουτρά Κυλλήνης – ΟΛΥΜΠΙΑ / 9-10 ΜΑΪΟΥ 2023

H ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ως εταίρος του διαπεριφερειακού σχεδίου «Αλιευτικός Τουρισμός» ΚΑΛΕΙ όσους αλιείς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ημερίδα «Ενημέρωση και ενίσχυση δεξιοτήτων των επαγγελματιών αλιέων για την διεξαγωγή αλιευτικού τουρισμού» στα Λουτρά Κυλλήνης στην Ολυμπία και στο «Πιλοτικό ταξίδι επίδειξης αλιευτικού τουρισμού» στην Αγία Πελαγία, Κεφαλονιά, στις 9-10 ΜΑΪΟΥ 2023
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pieriki@otenet.gr έως Παρασκευή 05 Μαΐου 2023.