ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την εκπόνηση της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Διδακτικό υλικό, εργαλεία και μεθοδολογία προσέγγισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», στο πλαίσιο του έργου YOUTH 4 EMBLEMATIC MOUNTAINS (Y4EMM), ERASMUS+

• Κατεβάστε τα αρχεία