ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο» στα πλαίσια της πράξης «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση»

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση» (MIS 5064838).

Η πράξη απευθύνεται σε 60 άτομα αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε δομές και κατοικίες στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος CLLD – LEADER στο Νομό Πιερίας και αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, τα οποία θα οδηγήσουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων γλωσσομάθειας.

Τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας θα είναι τρία (3), στα οποία θα συμμετέχουν συνολικά 60 άτομα, σε τμήματα των 20 ατόμων το κάθε ένα, διάρκειας 139 ωρών (79 ώρες ελληνικών και 60 ώρες αγγλικών). Η συνολική εκτιμώμενη διάρκεια των τριών (3) σεμιναρίων είναι 417 ώρες.

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ / ΕΠΑΛΘ Ν. Πιερίας περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του νομού Πιερίας, εξαιρούμενης της Δ.Κ. Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή).