ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη δημιουργία 20 επετειακών πλακετών επιβράβευσης επενδυτών προγράμματος Leader και 6 επιχειρησιακών δώρων, στο πλαίσιο των ενεργειών εμψύχωσης/ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού, του Υπομέτρου 19.4, υποέργο 1 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 και του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 για την περιοχή του Νομού Πιερίας»