ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για Μηχανικό Π.Ε. ή Γεωπόνο Π.Ε.

Κατεβάστε το αρχείο