ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση  οκτώ (8) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με επιστήμονες για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του τμήματος  Προγραμματισμού σχεδιασμού  & ωρίμανσης έργων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»