ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση  Πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) 29/11/23