ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση πέντε Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)