ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου στον τομέα της  γεωργίας στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας με ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών» στο πλαίσιο του έργου BSB-908 Smart Farming, που είναι ενταγμένο στο Black Sea 2014-2020 “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”.