ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία σχεδίου δράσης για το μέλλον της έξυπνης γεωργίας στην  περιοχή της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας (Action plan for the future of Smart farming in the BSB area)», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Black Sea.