ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «Υποστήριξη για τον καθορισμό των στοιχείων και των προδιαγραφών που απαιτούνται για την κατασκευή της ηλεκτρονικής εφαρμογής, «Πλατφόρμας» του έργου BSB Smart farming, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”

• Κατεβάστε τα αρχεία