ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης την εκπόνησης της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής συστημάτων «έξυπνες καλλιέργειες» στο Ν. Πιερίας και αξιολόγηση της ετοιμότητας για την εφαρμογή τους» στο πλαίσιο του έργου BSB Smart farming, που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”.

• Κατεβάστε τα αρχεία