ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Μίας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα»

Κατεβάστε το αρχείο