ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια φωτογραφιών στο πλαίσιο της έκδοσης του τουριστικού οδηγού οικοτουριστικής διαδρομής στον Όλυμπο, του έργου «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence – EmbleMatiC»