ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: EMBLEMATIC MEDITERRANEAN MOUNTAINS AS COASTAL DESTINATIONS OF EXCELLENCE – EMbleMatiC