ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ του έργου: «Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υπηρεσίας που αφορά την Παραγωγή (σχεδίαση και εκτύπωση) λευκώματος για το Φεστιβάλ Ολύμπου», (Δράση 4.4), στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «Πολιτιστικές Διαδρομές και Αρχαία Θέατρα» του  προγράμματος  «Αγροτικής  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2014- 2020».