Ημερίδα με Θέμα: ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ “ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ (ΠΑΑ 2014-2020)”.