Πρόσκληση προς αλιείς σε ενημερωτική συνάντηση και εκπαιδευτική ημερίδα του Σχεδίου «Αλιευτικός Τουρισμός» στις 04/05/2023