Πρόσκληση προς αλιείς σε ενημερωτική συνάντηση του Σχεδίου «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» στις 04/05/2023