ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ ΑΛΙΕΙΑΣ 2021 – 2027 θα πραγματοποιηθεί Δημόσια Διαβούλευση με τους κατοίκους και τους φορείς της Προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης.

Στη διαβούλευση θα συζητηθούν:

• η Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης,
• το επίπεδο λήψης αποφάσεων ΕΔΠ/ Εταιρική Σχέση
• οι ανάγκες της περιοχής και η ιεράρχησή τους
• η διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 40, 4ος όροφος).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σοφία Μαυρίδου
Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας