ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Καλείστε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A που θα γίνει την 13η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. 16ης Οκτωβρίου 17Β-Κατερίνη, 2ος όροφος.

Μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2023-2027 και τη μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιτροπή αυτή για την διαχείριση και εφαρμογή του τοπικού προγράμματος Leader νομού Πιερίας, (ΤΑΠΤοκ-Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων) του στρατηγικού σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣΚΑΠ) 2023-2027.

Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει μέχρι τις 08/03/2023 να μας αποστείλετε απόφαση του Συμβουλίου του φορέα σας για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και το άρθρο 18-27 του καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ώρα, στο ίδιο τόπο την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ