ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Καλείστε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. που θα γίνει στις 26 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. 16ης Οκτωβρίου 17Β-Κατερίνη, 2ος όροφος.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Διάφορες ανακοινώσεις – αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει μέχρι τις 22/02/2024 να μας αποστείλετε απόφαση του Συμβουλίου του φορέα σας για τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και τα άρθρα 18-27 του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ώρα, στο ίδιο τόπο την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ