Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α..

Καλείστε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. που θα γίνει την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α..

Κατεβάστε το αναλυτικό αρχείο