Πρόσκληση σε οινοπαραγωγούς, στο πλαίσιο της υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας Αειφόρες τεχνικές και εξοικονόμηση ενέργειας στον οινοποιητικό κλάδο «Green Vinum», για συμμετοχή σε επιμορφωτική επίσκεψη στη Γαλλία.